Русско-украинский металлургический словарь (Ж)   

жадно – жадібно, жадно, пожадливо, жадливо.

жажда – спрага, жага; ~ знаний – жадоба (жага) до знань.

жаждать (кого-то, чего-то) – хотіти (хочу, хочеш); прагнути (кого, до чого).

жалкий – жалюгідний; находиться в ~ом состоянии – бути (перебувати) в жалкому стані.

жалко – жалюгідно, жалібно, жалісно; ~ко смотреть на кого-что – шкода (жалко, жаль) дивитися на кого-що.

жалоба – скарга.

жалование – платня, плата.

жаль – шкода, жаль, жалко.

жар – жар, -у.

жара – жара, спека.

жаргон – жаргон, -у

жарить – жарити, смажити, прягти (пряжу), пряжити.

жаркий – жаркий, гарячий; ~ ий спор – палка (гаряча, запекла) суперечка; палке(гаряче) сперечання; палкий (гарячий) спір.

жаропрочность (техн.) жаро -міцність, -ності.

жаропрочный (техн.)жароміц- ний;

жаростойкий (техн.)жарості- йкий.

жароупорность (техн.)жаротривкість, -кості.

жароупорный (техн.)жаротривкий.

жароустойчивость – жаростій -кість, -кості.

жароустойчивый – жаростійкий.

жгут— джгут, -а.

ждать-(кого-чего,когото-что)-

чекати, ждати (кого-чого, на кого- що); дело не ждет – справа (діло) не жде.

же1(част.) – же (после гласного) — ж; та же книга — та сама  книжка (книга); такой же – такий самий, такий же; там же – там само, там же.

же2а, же (после гласн.) – ж.

желание – бажання, хотіння, жадання.

желательно – бажано, хотілося б.

желать – бажати, хотіти (хочу, хочешь), жадати; оставляет ~ть многого (лучшего)залишає бажати кращого.

железнодорожный – залізни — чний.

железный – залізний; желез —

ная дорога – залізниця.

железо – залізо; кровельное ж. – дахове залізо; листовое ж. – листове залізо; полосовое ж. – штабове залізо; угарное ж. – вигарне залізо.

железистость – залізистість.

железистый – залізистий.

железница (техн..) – залізна протрава.

железобетон – залізобетон,-у;

жёлоб – жолоб, (для стока воды) — ринва.

жёлобчатый – жолобчастий, жолобчатий.

желтение – жовтіння.

жёлтый – жовтий.

жемчуг – перли,-лів, перла,-рел.

жемчужна – перлина.

жесткий – жорсткий, твердий.

~ая вода – тверда вода.;  ~ая конструкцияжорстка  конструкція; ~ ие условия – жорсткі  умови; ~ ий срок – твердий (жорсткий) строк.

жёсткость – жорсткість, -кості,     твердість, -дості.

жесть – жерсть, -ті.

жечь – палити, -мо, — миш.

живучесть – живучість, -чості.

живучий – живучий.

Жигули – Жигулі, -лів.

жидкий – рідкий, ~ ое топливо – рідке паливо.

жидкость – рідина.

жидкотекучий – рідко- текучий; рідкоплинний.

жизнь – життя.

жила (техн.) жила.

жир – жир, -у.

жирность – жирність, -ності.

жирный – жирний; ~ая известь – жирне (масне) вапно.

журнал – журнал, -у; часопис, -у; часопись, -сі.

жюри – журі.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  •