Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 6)   

запыленность – запиленість, -ності, запорошеність.

запятая – кома.

зарабатывание – заробляння.

зарабатывать, заработать – заробляти, заробити, -роблю, -робиш.

заработок – заробіток, -тку.

заранее – заздалегідь, завчасно, наперед.

зарево – заграва, ~во пожара— заграва пожежі.

заржавевший – який (що) заіржавів(заржавів), заіржавілий, заржавілий.

заржавелый – заіржавілий, заржавілий.

зарождение –зародження; (неоконч.)- зароджування.

зарплата – зарплата, зарплатня.

зарубка (выемка) – зарубка.

зарывать, зарыть – заривати, зарити, -рию, -риєш, заря – зоря; вечерняя ~ря –вечірня заграва(зоря); утренняя ~ря – світанок, світання, ранкова (уранішня, ранішня, світанкова) зоря.

заряжать, зарядить – заряджати, зарядити, -ряджу,- рядиш.

засверлить – засвердлити.

засечка – зарубка.

заслонка (у печи) – заслін, -лону; заслон, -у.

заставлять, заставить – примушувати, -шую, -шуєш, примусити, -мушу, -мусиш, змушувати, змусити.

застой – застій, -стою.

застойный – застійний.

застолбить – застовпити, -плю, -пиш.

застопоренный – застопорений.

застопоривать, застопорить – застопорювати, -рюю, -рюєш, застопорити.

застраивание – забудування.

застраивать, застроить – забудовувати, -довую, -довуєш; забудувати, начать строить – почати будувати.

застрахованный – застрахований.

застраховывать,  застраховать – застраховувати, -ховую, -ховуєш, застрахувати, -рахую, -рахуєш.

застревание – застрявання, застрягання.

застревать, застрять – застрявати, -ряю, -ряєш, -ряваю, -рянеш; ~ть в стане – застрявати, застряти у стані.

застрявший – який(що) застряв(застряг),застряглий.

застывание – застигання, холонення.

застывать, застыть — холонути, захолонути, застигати, застигти, -гну, -гнеш, застигнути.

застывший – який(що) захолов (застиг), захололий, застиглий.

засыпать – засипати, закидати.

засыпка (действие)засипка; (неоконч.) – засипання, закидання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (А / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 13)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •