Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 6)   

вещь – річ; -речі, ~щи –речі. –чей.

взаимно –  взаємно, обопільно.

взаимность – взаємність, -ності, обопільність.

взаимный – взаємний;~ое понимание – порозуміння.

взаимовлияние – взаємовплив,-у.

взаимовыгодный – взаємовигідний.

взаимодействие – взаємодія, взаємодіяння.

взаимодействовать – взаємодіяти.

взаимозависимость – взаємозалежність, -ності.

взаимозаменяемый – взаємозамінний, взаємозамінюваний.

взаимоисключающий – взаємовиключальний.

взаимоконтроль – взаємоконтроль.

взаимообусловленный – взаємообумовлений, взаємозумовлений.

взаимоотношение – взаємозв’язок, -зку, взаємовідношення; ~ния – взаємозв’язки, -ків; взаємовідношення, -шень; взаємовідносини, -син, взаємини, -мин.

взаимопомощь – взаємодопомога, обопільна допомога.

взаимопонимание – взаєморозуміння ,порозуміння.

взаимосвязь – взаємозв’язок, –зку.

взамен – натомість, замість того.

взвешенный – зважений, важений, виважений, завислий.

взвешивать, взвесить – зважувати, -жую, -жуєш, важити, зважити.

взволновано – схвильовано, збентежено; збуджено.

взгляд – погляд ,-у, вигляд; на мой ~д – на мій погляд, як на бросать, бросить (кидать,     кинуть) ~д – позирати (позиркувати, зиркати); зиркнути оком (очима).

вздор – дурниця, нісенітниця.

вздувание (техн.)– здування, здіймання, підіймання, піднімання; надування, надимання; роздування, надування.

вздутие – здуття.

вздымать – здіймати, здимати, підіймати, підносити, -ношу ,-носиш.

вздыхать, вздохнуть – зітхати, зітхнути.

взламывание – зламування.

взламывать, взломать – ламати, зламувати, -ую, -уєш, зламати; позламувати, зломати, -млю, -миш.

взлет – зліт; зльоту, злітання, -у.

взлетать, взлететь – злітати, злетіти (злечу, злетиш); позлітати.

взлом – злам, -у; зламування.

взмах – змах, -у.

взмахивание – змахування, махання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 4)
  •