Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 32)   

выстрагивать, выстрогать – вистругувати, вистругати.

выстраивать, выстроить – вибудовувати, вибудувати.

выстрел – постріл.

выстреливать, выстрелить – вистрілювати, вистрілити.

выструганный – виструганий.

выступ – виступ.

выступать, выступить – висту   пати, виступити.

выступающий – який (що) виступає.

высунутый – висунутий, вистромлений.

высушенный – висушений.

высушивание – висушування, сушіння.

высушивать, высушить – висушувати, висушити.

высушка – висушення, висушування.

высчитанный – вилічений, вирахуваний, обчислений, вичислений.

высчитывание – вилічування, вираховування, обчислення.

высчитывать, высчитать – вилічувати, вилічити, вираховувати, вирахувати.

высший – вищий.

высылать, выслать – висилати, вислати.

высыпание – висипання.

высыпать – висипати .

высыпка – висипка, висипання.

высыхание – висихання, усихання.

высыхать, высохнуть – висихати, висохнути, висохти.

выталкивание – виштовхування, випихання.

выталкивать, вытолкнуть, вытолкать – виштовхувати, виштовхнути, виштовхати.

вытапливать, вытопить – витоплювати, витопити.

вытаскивание – витягання, витаскування.

вытаскивать, вытащить, вытаскать – витягати, витягувати, витягти, витягнути, повитягати, повитягувати.

вытачивание – виточування, вигострювання.

вытачивать, выточить – виточувати, виточити,вигострювати.

вытащенный – витягнений, витянутий.

вытекание – витікання.

вытекать, вытечь – витікати, витекти.

вытекающий (техн., физ.) –витічний; в-щая струя – ви -тічна струмина.

вытекший – який (що) витік, витеклий.

вытертый – витертий, утертий, обтертий.

вытеснение – витіснення, витискання, витискування.

вытеснитель (техн.) – витискувач, -а.

вытесненный (техн.) — витиснений, витиснутий.

вытеснять, вытеснить – витіс-няти,  витіснити,   витискати, витискувати, витиснути.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 2)
  •