Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 1)   

с. со – з, із,зі, від, з-над; снять с полки – зняти з поилиці; ветер с моря – віер з-над моря; с утра до вечера – від (з) ранку до вечора; со мною — зі мною; с оружием в руках – зі (із) зброєю в руках.

садка (в печь, колодец) – садка.

сажа –сажа.

сажать –саджати, садити, -джу, -диш.

салазки (техн.)полозки, -ків.

салазковый, салазочный(техн.) полозковий.

сальник (техн.) – сальник.

самовозгорание (спец.)самозаймання.

самозажигание(техн.) – самозапалювання.

самозажимный (техн.) – самозатискний.

самозакаливание(мет.) – самозагартовування, самозагартування.

самозакалка (мет.) –  самозагартування, самогартівна сталь, (-лі).

самозакрепление–самозакріплення.

самозатачивание – самозагострювання.

самокал (мет.) самогартівна сталь, (-лі).

самоокисление – самоокислення, (неоконч.) – самоокислювання.

самоостанов (техн.)- самозупинник, -ка.

самописец (прибор) –самопис, -са.

самоплавкий(спец.)-самоплавкий.

самоподаватель(техн..) – самоподавач, -а; ~дающий – давальний.

самопроизвольно (наречие) – мимовільно, спонтанно, самовільно; ~ ный – ний.

саморазгружающийся (техн.) –  саморозвантажувальний, саморозвантажний.

саморазгрузчик ( техн.)- саморозвантажувач.

саморазложение (хим.)- саморозклад, -у.

саморазрушение –саморуйнування.

саморегулирование ( спец.) –саморегулювання.

самосбрасывающий ( техн.) – самоскидальний, самоскидний. самосвал (тех., машина) – самоскид, -а.

самосмазка ( техн.) – самозмащування, самозмазування, самозмащення.

самосплав ( спец.) – самосплав, -у.

самоторможение(техн.) – самогальмування.

самоход ( техн., машина) – самохід, -хода.

самый – самий, ~в самом начале – на самому початку.

санация(эл.) – санація (оздоровлення).

сатуратор (техн.) – сатуратор.

сближение – зближення, (неоконч.) – зближання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  •