Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 9)   

подрессоривание (техн.) – підресорювання; ~вать, -вать (-рюю, -рюеш).

подробно (нареч.) – докладно, ~ность, -ність (-ності).

подручный (прил.) – підручний.

подсолнечный – соняшниковий; ~ое масло –соняшникова олія.

подставка – підставка.

подстанция – підстанція.

подсушивать, подсушить – під- сушувати, -сушую, -сушуєш, підсушити, -сушу, -сушиш.

подсчет (действ.) – підрахунок, -нку.

подсыпка – підсипка; (неоконч.) –підсипання.

подточка (спец.) – підточування, підгострювання; ~енный – ений.

подтравливание – підтравлювання; ~вленный – влений.

подушка (техн.) – подушка.

подхват (спец.) – підхват.

подчинение (действ.) – підкорення; (неоконч.) – підкорення; ~яться – ятися; ~нился – ився.

подчищать, подчистить – підчищати, підчистити, -чищу, -чистиш.

подшипник (техн.) – підшипник; ~овый – овий.

подшлифовать – підшліфувати, -фую, -фуєш.

подъем – підйом, підняття, піднімання, підіймання.

подъемник (техн.) – підйомник; підіймач, ~ый – ий.

поезд – поїзд, потяг (ж. д.).

пожелтевший – який(що) пожовтів; пожовтілий; ~еть – тіти; ~ить – ити.

поздно (нареч.) – піздно.

позитивно (нареч.) – позитивно, ~ый – ий.

позиция – позиція.

позолота – позолота, ~ить – ити, -лочу, –лотиш.

по-иному (нареч.) – інакше, по-іншому.

поиск – шукання, пошук, — у.

пока – поки-що, поки, тим часом.

показания (прибора) – показання.

показатель (мат.) – показник.

показывать, показать – показувати, — зую, — зуєш, показати, -кажу, -кажеш.

покатый – спадистий, ~ый настил – спадистий настил.

поковка (действие) кування; (предмет, спец.) – поковка, ~очный – очний.

покоробить – пожалобити, — блю, — биш, покоробити.

покрытие (техн.) – покриття; покривання.

пол – підлога.

полезный – корисний; ~ные –сні.

ползун – повзун, — а.

ползучесть – повзучість, — чості.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •