Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 2)   

навивание – навивання, накручування, намотування.

навивать, навить – навивати, -в’ю, — в’єш.

навивка – навивка; (неоконч.) – навивання, накручування, намотування.

навивной (спец.) – навивний.

навинченный – нагвинчений, накручений.

навинчивание – нагвинчування, накручування.

навинчивать, навинтить – на-    гвинчувати, -чую, -чуєш, нагвинтити, -нчую, -нтиш, накрутити, -кручу, -крутиш.

нависать, нависнуть – понависати.

нависший – який (що) навис, навислий; який (що) звис, звислий.

навитый – навитий; накручений, намотаний.

навлекать, навлечь (на кого, что) – викликати; викликати, -кличу, -кличеш.

наводить, навести – наводити, — джу, — диш, навести, — веду, — ведеш.

навредить – нашкодити, — джу, — диш, наробити ( — роблю, — робиш) шкоди; зробити шкоди; пошкодити, — джу, — диш; ушкодити.

навряд, навряд ли (нареч.) – навряд, навряд чи (щоб).

навсегда (нареч.)- назавжди.

навстречу (нареч.) – назустріч.

навык — навик, — у, навичка.

навязанный – нав’язаний.

навязать – навязати.

навязывать, навязать – нав’язувати, — зую, — зуєш, нав’язати, — в’яжу, — в’яжем.

нагар – нагар, -у.

нагибать, нагнуть – нагинати, нагнути, нахиляти.

нагибаться, нагнуться – нагинатися, нагнутися.

наглухо (нареч.) – наглухо.

наглядно (нареч.) – наочно.

наглядный – наочний.

нагнетание нагнітання.

нагнетатель(спец.)–нагнітач, -а.

нагнетательный (спец.) – нагні -тальний.

нагнетать, нагнести – нагнітати, нагнітити, — гнічу, — гнітиш.

на-гора (горн.) – на-гора.

нагорный – нагірний.

нагрев – нагрів, — у.

нагревание – нагрівання.

нагреватель (техн.) – нагрівник, — а.

нагревательный – нагрівальний.

нагревать, нагреть – нагрівати, нагріти.

нагретый – нагрітий.

нагромождать, нагромоздить – нагромаджувати, — джую, — джуєш; нагромадити, — джу, — диш.

нагромождение (действие) – нагромадження, (неоконч.) – нагромаджування, накопичення.

нагружать, нагрузить – навантажувати, — жую, — жуєш; вантажити, навантажити.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 20)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  •