Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 13)   

недогружать, недогрузить – не -довантажувати, — жую, — жуєш, недовантажити.

недоделка – недоробок, — бка, недороблене, — ого; недороблення, недоробка.

недодержка (спец.) – недодержка.

недокалка (мет.) – недогарт, — у, недогартування, недогартовування.

недолго (нареч.) – недовго, нетривалий (недовгий) час, нетривало.

недолговечно (нареч.) – недовговічно, недовгочасно, неміцно.

недолговечный – недовговічний, недовгочасний, неміцний, нетривкий.

недолив – недолив, — у.

недоливать, недолить – недоливати, недолити, — ллю, — ллєш.

недомер – недомір, — у, недомірювання.

недомерок – недомірок, — рка.

недорого (нареч.) – недорого.

недосмотр – недогляд, — у, по ~ру – через недогляд.

недостаток (изъян) – вада, дефект, — у.

недостаточно (нареч.) – недостатньо, не досить.

недостаточный – недостатній.

недостающий – якого не вистачає (бракує); (в знач. прил.) – відсутній.

недостоверный – невірогідний, недостовірний, непевний.

недосыпать, недосыпать – недосипати, — плю, — плеш.

недосыпка – недосипання, недосипання, -у.

недочет – недолік, — у, вага

недра – надра, (род.) – надр.

нежелательно (предик.) – небажано.

нежели (союз) – ніж.

нежизнеспособность – нежит- тєздатність, — ності.

незавершенный – незавершений, невивершений.

независимо (нареч.) – незалежно, ~ мо от чего – незалежно від чого.

независимый – незалежний.

незаконно (нареч.) – незаконно.

незакономерный – незакономірний.

незаметно – непомітно, непримітно.

незначащий – незначущий, незначний.

незначительно (нареч.) – незначно, небагато, трохи.

неизбежно (нареч.) – неминуче.

неизбежный – неминучий.

неизвестная (сущ.) – невідома, — ої.

неизвестно (нареч.) – невідомо.

неизменно (нареч.) – незмінно.

неизменный – незмінний.

неизменяемый – незмінний, незмінюваний.

неизменяющийся – незмінний.

неизмеримость – невимірність,

неизносимый, неизносный – незносний.

неимоверно (нареч.) – неймо -вірно.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  •