Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 7)   

имущий – заможний, маючий, імущій; власть ~ие – можно владці, -ців, власть імущі.

имя – ім`я; (род.) – імені, ім`я; (имя человека) – імення, ймення; от имени кого – від імені кого; с мировым именем – з світовим ім`ям (іменем); сделать себе имя – здобути собі ім`я;  имя прилагательное – прикметник; имя существительное – іменник; имя числительное – числівник; собирательное имя – збірне ім`я.

инакомыслие – інакомислення.

иначе (нареч.) – інакше, по іншому, так или ~че – так чи інакше, так чи інак.

инвар – інвар, -у.

инвариант (мат.) – інваріант.

инвентаризация – інвентаризація.

инвентарный – інвентарний.

инвентарь – інвентар, -я.

инвертор (эл.)інвертор.

инвестирование – інвестування.

инвестировать – інвестувати, -тую, -туєш.

инвестиция – інвестиція.

инвестор – інвестор.

ингредиент (спец.) – інгредієнт.

индекс – індекс, -у.

индивидуально (нареч.)індивідуально.

индивидуальность – індивідуальність, -ності.

индивидуум – індивідуум.

индий (хим.) – індій, -дію.

индикатор (техн.) – індикатор.

индикаторный (техн.) –індикаторний.

индуктивный – індуктивний.

индуктор (физ.) – індуктор.

индустриализация – індустріалізація.

индустрия – індустрія.

инертно (нареч.) – інертно.

инертный – інертний; ~ые газы (хим.) – інертні гази.

инерционный – інерційний.

инерция – інерція; по ~ции – по інерції.

инжектор (техн.) – інжектор.

инжекторный (техн.) – інжекторний.

инженер – інженер.

инженерный – інженерний.

инициал – ініціал.

инициатива – ініціатива; по чьей ~ве – з чиєї ініціативи, за чиєю ініціативою.

инициативный – ініціативний.

инициатор – ініціатор.

инкогнито – інкогніто.

инкорпорация – інкорпорація.

инкриминация – інкримінація.

иногда(нареч.) – іноді, інколи, часом, часами.

иной (мест.) – інший, інакший; в иных случаях – у деяких випадках; иной раз —  іншим разом.

инородный – сторонній, чужорядний.

иностранный – іноземний.

иноязычный – чужомовний, іншомовний, іномовний.

инспектирование – інспектування.

инспектор – інспектор.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  •