Русско-украинский металлургический словарь (Е)   

едва – ледве, ледь; едва-ли это ему удастся – навряд чи йому це      вдасться, навряд,щоб це йому вдалося.

единение – єднання; дружеское ~ние – дружнє єднання.

единица – одиниця; ~ца измерения – одиниця виміру.

единичный – одиничний.

единовластия – єдиновладдя.

единовластно – єдиновладно.

единовластный – єдиновладний.

единовременно – одночасно.

единовременный – одночасний.

единогласие – одноголосність, -ності, одностайність.

единогласно – одноголосно, одностайно.

единодушие – одностайність, -ності, однодушність.

единодушно – одностайно, однодушно.

единожды (один раз) – раз, один раз; ~ды в жизни – раз (один раз) в житті.

единолично – одноособово, одноосібно.

единомыслие – однодумність, -ності, однодумство, однаковість  (-вості) думки.

единомышленник однодумець, -мця.

единоначалие – єдиноначаль-    ність, -ності.

единоначальник – єдинонача -льник.

единообразие – однаковість, -вості; одностайність, -ності; одноманітність.

единственно – єдино; (перед прилаг.) – єдиний.

единство – єдність, -ності; ~тво взглядов – єдність (спільність) поглядів.

единый – єдиний.

едкий – їдкий; ~ая кислота – їдка кислота.

ежегодно – щороку, щорічно.

ежегодный – щорічний.

ежедневно – щодня, щоденно; повсякденно, повсякдень.

ежедневный – щоденний; ~ое посещение – щоденне відвідування.

ежеквартально – щоквартально, щокварталу.

ежеквартальный – щоквартальний.

ежемесячник — щомісячник, місячник.

ежемесячно – щомісяця, щомісячно.

ежемесячный – щомісячний.

ежеминутно – щохвилини, кожної хвилини, кожну хвилину.

ежеминутный – щохвилинний.

еженедельно – щотижня.

еженедельный – щотижневий, тижневий.

еженочно – щоночі.

еженочный – щонічний.

ежесекундный щосекунди, щосекундно.

ежесубботний – щосуботній.

ежесуточно – щодоби, кожної доби.

ежесуточный – щодобовий.

ежечасно – щогодини, щогодинно; повсякчас, повсякчасно, щогодини, щогодинно.

ежечасный – щогодинний.

езда – їзда.

ездить – їздити.

еле-еле – ледве-ледве, тільки-тільки.

еловый – ялиновий, смерековий.

ель – ялина, смерека; (собират., одно дерево) – смеречина.

емкость(вместимость) – ємність, місткість, -мності.

если – коли, якщо, як, раз; ~ли можно так сказать – коли (якщо) можна так сказати.

естественно – природно, натурально.

естественный – природний; ~ая преграда – природна перешкода; ~ый цвет лица – природний (натуральний) колір обличчя.

есть1 (глагол) їсти (їм, їси, їсть, їмо, їсте, їдять); споживати.

есть2є, єсть; у нас ~ть – у нас є, ми маємо.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 4)
  •